Εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας τρίτης γενιάς :
ηλιακή θέρμανση, γεωθερμία, ενεργειακό τζάκι νερού, αντλία θερμότητας


επιτυγχάνουμε από 30% έως 80% εξοικονόμηση ενεργείας

Μελέτη

Η μελέτη είναι το α και το ω. Με τη σωστή μελέτη επιτυγχάνουμε: 1.μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων 2.τη μέγιστη απόδοση με χαμηλό λειτουργικό κόστος