Συντήρηση

Η συντήρηση δεν είναι προαιρετική και πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο απαραίτητος για την σωστή λειτουργία των συσκευών και της υδραυλικής εγκατάστασης.
Τι χρειάζεται η συντήρηση
1.Καθαρισμός δεξαμενής
2.Αλλαγή ασφαλιστικού ηλιακού
3.Αλλαγή ασφαλιστικοί λέβητα
4.Αλλαγή των αυτομάτων εξαεριστικών του λέβητα

Leave a Reply

Your email address will not be published. HTML code is not allowed.