Υδραυλικές Βλάβες

1. μπανιερά (βρύση βαλβίδα βούλωμα)
2. νιπτήρα (βρύση βαλβίδα, σιφόνι, διαρροή, βούλωμα)
3. λεκάνη (μηχανισμός καζανάκι, βούλωμα)
4. μπιντέ (βρύση, σιφόνι, βαλβίδα)
5. πλυντήριο (βρύση αποχέτευση)
6. κουζίνα (νεροχύτη σιφόνι, βρύση) πλυντήριο πιάτων (διακοπτάκι, βούλωμα)

Συντήρηση

Η συντήρηση δεν είναι προαιρετική και πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο απαραίτητος για την σωστή λειτουργία των συσκευών και της υδραυλικής εγκατάστασης.
Τι χρειάζεται η συντήρηση
1.Καθαρισμός δεξαμενής
2.Αλλαγή ασφαλιστικού ηλιακού
3.Αλλαγή ασφαλιστικοί λέβητα
4.Αλλαγή των αυτομάτων εξαεριστικών του λέβητα

Απόφραξη

Αποφράξεις
1.φρεάτιο
2.νεροχύτης
3.λεκάνη